Bài xã luận

IPCC31

Trong một thế giới biến đổi khí hậu, Nông nghiệp sẽ tiếp tục để thích ứng với công nghệ mới

Một báo cáo công bố gần đây về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc có chứa những lời cảnh báo thông thường về tương lai, từ tan chảy mũ cực với sóng nhiệt mãn tính. Nó cũng nhấn mạnh mối đe dọa thực phẩm ít trên một hành tinh với nhiều người hơn. "Đây là một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với ngành nông nghiệp,” says Craig Hanson of the World […]

IPCC31

Trong một thế giới biến đổi khí hậu, Nông nghiệp sẽ tiếp tục để thích ứng với công nghệ mới

Một báo cáo công bố gần đây về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc có chứa những lời cảnh báo thông thường về tương lai, từ tan chảy mũ cực với sóng nhiệt mãn tính. Nó cũng nhấn mạnh mối đe dọa thực phẩm ít trên một hành tinh với nhiều người hơn. "Đây là một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với ngành nông nghiệp,” says Craig Hanson of the World […]

846A9BF7-AE31-41CA-AF8A-7038127456A0_mw1024_n_s

Potential Russian and Ukrainian Disruptions to Agricultural Trade

Political tensions between the Russian and Ukrainian governments have the potential to disrupt trade. Both countries are noted as suppliers of wheat, while Ukraine also markets growing amounts of corn and oilseeds. Russia is the second largest international buyer of red meat and poultry meat. Wheat appears to be the most immediate concern. Russia with […]

Tin tức mới nhất

Lên trên